Kontakt

Direktor

Vračarić Velimir

024/546-072 063/508-744

Tehnički direktor i prodaja

Matković Nikola

024/546-072 063/304-901

ADRESA

Kosovska 4a
24000 Subotica

024546072

website: www.koralsu.rs
e-mail: koralsu@gmail.com

RADNO VREME

Radnim danima: 8-16h
Subota: 8-13h

PIB: 101748548
MATIČNI BROJ: 08742553
TEKUĆI RAČUN: 205-78038-35